Jelling Line Dance

Linedance i Jelling

Der danses på biblioteket på

Bredagerskolen

Bredager 26, Jelling

Mandag kl 17,30  -  19,00

Nærmere oplysning

Leif Kristiansen 24214863

Lisbeth Jeppesen 27720017